Aktualności Programów Symfonia
i Systemu Zarządzania Forte


Wydanie wersji Systemu Zarządzania Forte 2014

4 października 2013 r.

Miło jest nam Państwa poinformować, że w dniu dzisiejszym została udostępniona nowa, płatna wersja Systemu Zarządzania Forte 2014.

Omówienie zmian w programach - wkrótce.

Zmiana miejsca prowadzenia działalności

30 września 2013 r.

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 30-09-2013 r. uległ zmianie adres naszego biura.

Nasz adres (w tej chwili juz nieaktualny):

KTM Pracownia Programistyczna
Al. Wilanowska 335a lok. 2
02-665 Warszawa

Jest to jednocześnie nasz adres korespondencyjny.
Adres rejestracyjny nie uległ zmianie.

Prosimy o dokonanie zmian dotyczących adresu dostawy przesyłek kurierskich oraz pocztowych nierejestrowanych.

Przesyłki rejestrowane nadal przyjmujemy pod adresem rejestracyjnym.

Promocja przejścia z Symfonia Płace

5 września 2013 r.

Promocja przejścia z Symfonia Płace (nieaktualne wersje) na Kadry i Płace w abonamencie.

Informujemy, że z dniem 5 września br. uruchamiamy nową atrakcyjną ofertę przejścia na Symfonia Kadry i Płace dla Klientów posiadających nieaktualne wersje licencji Symfonia Płace.

Oferta dostępna będzie w abonamencie na 12 miesięcy. W ramach licencji Symfonia Kadry i Płace Klient nabywa prawo do:

 • użytkowania funkcjonalności Symfonia Kadry i Płace przez okres 12 miesięcy;
 • użytkowania funkcjonalności Symfonia Kadry i Płace zgodnie z limitem (stanowisk i liczbą pracowników);
 • wszystkich uaktualnień oprogramowania Symfonia Kadry i Płace obowiązujących w trakcie trwania subskrypcji;
 • podstawowego wsparcia technicznego (5 porad do wykorzystania w ciągu w pierwszego roku trwania usługi).

Oferta obowiązuje od 5 września br. do 31 grudnia 2013 r.

Promocja przejścia z Symfonia Płace PLP 2012

3 czerwca 2013 r.

Promocja przejścia z Symfonia Płace (aktualne wersje) na Kadry i Płace:

Informujemy, że z dniem 03 czerwca br. uruchamiamy nową, atrakcyjną ofertę przejścia na Symfonia Kadry i Płace dla Klientów posiadających aktualne wersje licencji Symfonia Płace.

W ramach Promocji, Klient posiadający licencję Symfonia Płace w wersji 120, ma możliwość skorzystania w okresie promocyjnym z odpowiednio przygotowanej oferty na zakup licencji Symfonia Kadry i Płace wraz z usługą abonamentową na bardzo atrakcyjnych warunkach cenowych.

Oferta przygotowywana jest indywidualnie dla każdego z Klientów, w oparciu o szczegółowe dane dotyczące m.in. faktu posiadania usługi abonamentowej, datę odnowienia posiadanej usługi czy konfigurację programu Symfonia Płace.

Oferta obowiązuje od 3 czerwca do 31 grudnia 2013 r.

Po szczegóły zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.

Zmiana formularza PIT-11 do rozliczeń za 2011 rok

29 grudnia 2011 r.

Na stronach Ministerstwa Finansów ukazała się informacja o zmianie formularzy PIT, w tym formularza PIT-11 wykorzystywanego do rozliczeń przychodów w roku 2011. Opublikowany na początku roku 2011 roku formularz PIT-11(18), który miał posłużyć do rozliczeń za rok 2011 uległ zmianie w związku ze zmianą otoczenia prawnego (numer NIP nie jest już obowiązkowym identyfikatorem osoby fizycznej płatnika podatku dochodowego, takim identyfikatorem jest numer PESEL). Urzędy Skarbowe odmawiają już przyjęcia formularzy PIT-11(18) i informują, że obowiązującym formularzem jest opublikowany w formie PDF na stronach Ministerstwa Finansów formularz PIT-11(19). Na dzień dzisiejszy nie zdołano jeszcze przygotować formularzy interaktywnych, ukazała się jedynie zapowiedź, że będą one przygotowane i opublikowane w dniu 3 stycznia 2012 r.

Na dzień dzisiejszy, programy Symfonia Mała Księgowość, Symfonia Płace, Symfonia Kadry i Płace oraz Kadry i Płace Forte nie zawierają jeszcze najnowszego wzoru formularza, a według informacji ze strony Ministerstwa Finansów zawarty w naszym oprogramowaniu formularz PIT-11(18) obowiązuje do dnia 31-12-2011 r. i wydaje się go jedynie w przypadku pisemnego wniosku pracownika po ustaniu stosunku pracy w trakcie roku 2011.

Standardowo przekazywany pracownikom PIT-11 z informacją o dochodach uzyskanych w 2011 roku, który pracodawca powinien przekazać do końca lutego 2012 roku, prawidłowo powinien być sporządzony na druku w wersji 19. Nowy wzór został wprowadzony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 252 poz. 1514).

W związku z powyższym prosimy o wstrzymanie się z przygotowywaniem deklaracji PIT-11 dla pracowników, do czasu podjęcia przez nas odpowiednich kroków.

Dostępna jest nowa płatna wersja Systemu Zarządzania Forte 2012

21 grudnia 2011 r.

Główne zmiany w programach finansowo-księgowych:

 • Praca na wspólnej bazie dane firmy.
 • Wydzielony Moduł Administracja.
 • Nowy Moduł Repozytorium Dokumentów.
 • Obsługa faktur elektronicznych.
 • Nowy mechanizm wyszukiwania kontrahentów i pracowników.
 • Zmiany w przesyłaniu dokumentów handlowych z HMF do FKF w modelu pracy na wspólnej bazie.

opis zmian w programie Finanse i Księgowość Forte 2012Opis zmian w programie Finanse i Księgowość Forte w wersji FKF 2012
Data aktualizacji: 20.12.2011 r.
Rozmiar: 408 KB (bajtów: 418 374)

opis zmian w programie Środki Trwałe Forte 2012Opis zmian w programie Środki Trwałe Forte w wersji STF 2012
Data aktualizacji: 20.12.2011 r.
Rozmiar: 231 KB (bajtów: 236 659)

Główne zmiany w programie kadrowo - płacowym:

 • Raport Podsumowanie wynagrodzeń.
 • Księgowania i analizy.
 • Optymalizacja wydajności.
 • Tryb naliczania danych płacowych w otwartych okresach.
 • Planowanie naliczania i zamykania okresów płacowych.
 • Wczytywanie danych na zakładkach płacowych.
 • Zmiany w zbiorczym wprowadzaniu danych kadrowych.
 • Uruchamianie modułu z wiersza poleceń.
 • Prawa do katalogów i respektowanie ich dla list płac.
 • Rozszerzenie funkcjonalności raportów głownie w odniesieniu do list płac.
 • Zmiany w liczbie wyświetlanych elementów na liście płac.
 • Kartoteka "Deklaracje ZUS".
 • Kartoteka "e-Deklaracje".
 • Ustawienia identyfikacji ubezpieczonego (PESEL, NIP).
 • Zmiany w raporcie "Zaświadczenie o zarobkach".
 • Szybkie wyszukiwanie.
 • Moduł Administracja.
 • Dane wspólne firmy.
 • Współpraca z Sage ERP X3.

opis zmian w programie Kadry i Płace Forte 2012Opis zmian w programie Kadry i Płace Forte w wersji KDF 2012
Data aktualizacji: 20.12.2011 r.
Rozmiar: 778 KB (bajtów: 797 215)

Główne zmiany w programie handlowym:

 • Wspólne dane firmy.
 • Moduł Administracja.
 • Moduł Repozytorium Dokumentów.
 • Zmiany w kartotekach: Ustawienia, Kontrahenci, Sprzedaż, Zakup, Zamówienia własne, Zamówienia obce.
 • Zmiany w wystawianiu faktur sprzedaży, zakupu oraz zamówień.
 • Obsługa faktur elektronicznych.
 • Nowy mechanizm wyszukiwania kontrahentów i pracowników.
 • Rozbudowa współpracy z programem Act!.
 • Dodano noty korygujące.
 • Zmiany w przesyłaniu dokumentów handlowych do FKF w modelu pracy na wspólnej bazie.
 • Wyłączenie starej obsługi faktur zaliczowych.

opis zmian w programie Handel Forte 2012Opis zmian w programie Handel Forte w wersji HMF 2012
Data aktualizacji: 20.12.2011 r.
Rozmiar: 423 KB (bajtów: 433 568)

Przyznanie Certyfikatu Innowacyjności Systemowi Symfonia w wersji 2012

31 sierpnia 2011 r.

System Symfonia w wersji 2012 otrzymał certyfikat: Opinię dotyczącą Innowacyjności od Instytutu Maszyn Matematycznych w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 12 maja 2006 roku o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. System wykorzystuje nowe technologie i rozwiązania niedostępne do tej pory na polskim rynku wspierające efektywne zarządzanie firmą.

Dokument Certyfikatu Innowacyjności Systemu Symfonia 2012 Dokument Certyfikatu Innowacyjności Systemu Symfonia 2012

System Symfonia 2012 został wyposażony w nowy, w stosunku do poprzednich wersji systemu, program Symfonia e-Dokumenty, który zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z innymi programami składowymi systemu, zapewnia kompleksowe wsparcie Użytkownika w obrocie fakturami elektronicznymi zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 17.12.2010 roku, w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. z 2010 r., Nr 249, poz. 1661). W ramach posiadanej funkcjonalności rozwiązanie pozwala na przygotowywanie oraz rejestrowanie umów, wystawianie, bezpieczne przechowywanie i weryfikację faktur elektronicznych, a także ich podpisywanie z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego. Program zawiera gotowe formularze umów, zawierające zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych, co jest dodatkową korzyścią dla użytkowników systemu.

Atutem zakupu oprogramowania z Certyfikatem Innowacyjności jest możliwość uzyskania większej liczby punktów na etapie oceny wniosku o dofinansowanie zakupu systemu w ramach dotacji unijnych. Zakup Systemu Symfonia 2012 zwiększa szansę uzyskania dotacji w wysokości nawet do 70 proc. poniesionych wydatków inwestycyjnych.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych każda firma, która korzysta z oprogramowania innowacyjnego Systemu Symfonia 2012 może skorzystać ze zwolnień podatkowych.

System Symfonia 2012 wraz z programem Symfonia e-Dokumenty zaliczany jest do innowacji technologicznych, zarówno pod względem produktowym, jak i procesowym.

Zakup Systemu Symfonia w wersji 2012 z Certyfikatem Innowacyjności umożliwia:

 • Wykorzystanie ulgi podatkowej na zakup nowej technologii.
 • Zwiększa szanse na uzyskanie dotacji unijnych, nawet do 70% poniesionych wydatków inwestycyjnych.
 • Zwiększa liczbę punktów na etapie oceny wniosku o dofinansowanie zakupu systemu w ramach dotacji unijnych.
 • Potwierdzenie jakości i innowacyjności rozwiązania, służącego jako narzędzie zarządzanie firmą.
 • Wykorzystywanie w przedsiębiorstwie nowoczesnych narzędzi do wymiany dokumentów drogą elektroniczną.
 • Stosowanie bezpiecznych rozwiązań elektronicznych, zgodnych z wymogami obowiązującego prawa.
 • Obniżenie kosztów związanych z fakturowaniem i archiwizacją dokumentów.
 • Oszczędzenie czasu pracy działu księgowości.
 • Skrócenie czasu dostarczania faktur do kontrahenta, dzięki wysyłce pocztą elektroniczną.

Nowe wersje programów Systemu Symfonia 2012

30 maja 2011 r.

W związku z ukazaniem się nowej aplikacji e-Dokumenty Systemu Symfonia, od 30 maja 2011 dostępne są również nowe, współpracujące z nią moduły:

 • Symfonia Handel wersja 2012
 • Symfonia Faktura wersja 2012
 • Symfonia Finanse i Księgowość wersja 2012
 • Symfonia Mała Księgowość wersja 2012

Zasadnicze korzyści wynikające z zakupu implementacji aplikacji e-Dokumenty wraz z nowymi współpracującymi z nią wersjami programów Symfonia wersja 2012 polegają na:

 • Obniżeniu kosztów związanych z fakturowaniem i archiwizacją dokumentów poprzez wystawianie i wysyłkę faktur elektronicznych, co pozwala na ograniczenie kosztów papieru, wydruku, wysyłki, archiwizacji dokumentów papierowych. Przechowywaniu faktur elektronicznych w systemie z możliwością łatwego ich odszukania i podejrzenia ich treści bez konieczności drukowania.
 • Oszczędności czasu pracy działu księgowości, dzięki łatwemu odszukiwaniu faktur elektronicznych w systemie oraz podejrzenia treści faktury już w programie finansowo-księgowym, możliwości importowania danych faktur elektronicznych do programu finansowo-księgowego.
 • Szybkim dostarczaniu dokumentów faktur do kontrahenta dzięki wysyłce pocztą elektroniczną
 • Zapewnieniu współpracy z programem ACT!
 • Ekologiczności rozwiązania, oznaczajacym nie tylko znaczne ograniczenie zużycia papieru, ale także kosztów związanych z obsługa sprzętu drukującego (toneru, tuszu, zużyciu energii), kosztów wysyłki (znaczków, kopert).

Wprowadzone funkcjonalności nowych wersji programów Systemu Symfonia w wersji 2012

Symfonia Finanse i Księgowość i Symfonia Mała Księgowość:

 • Importowanie e-faktur (import odbywa się półautomatycznie),
 • MKP - proporcje VAT - zmiana w naliczaniu proporcji VAT wynikająca ze zmiany ustawy,
 • MKP - zawiera zmodyfikowany PIT 11 za 2011 rok.

Symfonia Handel:

 • Wystawianie e-faktur,
 • Tworzenie nowych umowów pozwalających na obrót e-fakturami pomiędzy Klientami,
 • Importowanie e-faktur zakupu
 • Importowanie zamówień z ACT!, które jest rozszerzeniem funkcjonalności współpracy z nowym ACT!

Symfonia Faktura:

 • Wystawianie e-faktur,
 • Tworzenie nowych umowów pozwalających na obrót e-fakturami pomiędzy Klientami,
 • Importuje zamówienia z ACT! - rozszerzenie funkcjonalności współpracy z nowym ACT!.

Promocja 30-te urodziny Sage 2011

20 czerwca 2011 r.

Urodziny Sage

Zasady Promocji Urodziny Sage 2011

 1. Czas trwania oferty promocyjnej: od 20 czerwca do 31 sierpnia 2011 r.
 2. Promocja jest ważna do wyczerpania zapasów.
 3. W okresie trwania promocji przy zakupie produktów i usług firmy Sage (licencji, rozbudów o nowe moduły), których łączna wartość na fakturze w miesiącach czerwiec lub lipiec przekroczy 10 000 zł netto, Klienci mają prawo nabyć za 30 zł netto netbook Asus.
 4. W miesiącu sierpniu łączna wartość zakupów danego Klienta musi przekroczyć 15 000 zł. W ramach promocji jeden Klient ma prawo do zakupu wyłącznie 1 netbooka.
 5. Klienci posiadający nieaktualne programy Systemu Symfonia lub Systemu Zarządzania Forte mogą otrzymać rabat na ich aktualizację w okresie promocji przy jednoczesnym zakupie usługi abonamentowej (Symfopakiet, Symfopakiet Plus lub Forte Pakiet, Forte Pakiet Plus):
  • 20% rabatu na uaktualnienie oraz usługę abonamentową do jednego programu,
  • 30% rabatu na uaktualnienie oraz usługę abonamentową do dwóch programów,
  • 40% rabatu na uaktualnienie oraz usługę abonamentową do trzech i więcej programów.
 6. Ramy promocji obejmują wyłącznie te programy, które posiadają usługi abonamentowe.

Promocja e-Dek zrobi to za Ciebie!

30 maja 2011 roku.

Klienci, którzy do 29 maja 2011 roku dokonają zakupu Symfopakietu lub Symfopakietu Plus, otrzymają bezpłatny dostęp do wszystkich najnowszych wersji oprogramowania bez względu na ilość wydań w ciągu 12 miesięcy oraz program e-Dokumenty na 1 stanowisko z archiwum do 500 sztuk dokumentów

Promocja Sage ACT!PRO i Sage ACT!Premium 2011

04 kwietnia 2011 r.

Promocja ACT!

Zasady Promocji Sage ACT!PRO i Sage ACT!Premium 2011

 1. Czas trwania oferty promocyjnej: od 4 kwietnia 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r.
 2. Promocja polega na przekazaniu przez firmę Sage lub partnera handlowego firmy Sage co trzeciego stanowiska aplikacji w cenie 1 PLN netto.

Powtórne udostępnienie plików instalacyjnych FKP2011.1b

24 luty 2011 r.

W dniu 21 lutego zostały ponownie zbudowane pliki instalacyjne programu Finanse i Księgowość w wersji FKP 2011.1b zarówno w wersji pełnej, jak i pliki instalacyjne uzupełnienia. Zainstalowane wersje programu nie wymagają powtórnej instalacji, niemniej do nowych instalacji prosimy o pobranie pliów instalacyjnych oprogramowania powtórnie.

Nowe wzory deklaracji dla podatku VAT obowiązujące od 1 stycznia 2011 roku

16 luty 2011 r.

Uprzejmie informujemy, iż są już dostępne niżej wymienione uzupełnienia do następujących wersji programów:

Program Symfonia Finanse i Ksiegowość - uzupełnienie do wersji 2011.1.b - bezpłatne dla Użytkowników posiadających wersję programu 2011.1 lub 2011.1a

Wprowadzona funkcjonalność :

 • Nowe wzory deklaracji podatku VAT obowiązujące dla okresów sprawozdawczych od 1 stycznia 2011 roku: VAT-7(12), VAT-7K(6), VAT-7D(3);
 • Załączniki do deklaracji bezpośrednio w programie: VAT-ZT Wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku, VAT-ZZ Wniosek o zwrot podatku VAT, ORD-ZU Uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji, NAD-ZP Wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych;
 • Umożliwiono przechowywanie załączników razem z deklaracjami;
 • Umożliwiono elektroniczną wysyłkę załączników do deklaracji VAT przez e-Deklaracje;
 • Dodano Raport VAT niepodlegający odliczeniu - planowane są zmiany mające wejść w życie najprawdopodobniej od 01.04.2011 przewidujące, że w przypadku, gdy proporcja VAT przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł, podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%. W związku z powyższym dodano raport, ułatwiający szybkie wyliczenie wartości VAT niepodlegającego odliczeniu za wybrany okres czasu z zastosowaniem proporcji VAT;
 • Przeksięgowania - wybór typu dokumentu - w mechanizmie Przeksięgowania (menu Funkcje / Przeksięgowania) dodano możliwość parametryzacji typu dokumentu ułatwiające prace Użytkownikowi;

Program Symfonia Mała Księgowość - uzupełnienie do wersji 2011.1.b - bezpłatne dla Użytkowników posiadających wersję programu 2011.1 lub 2011.1a

Dodana funkcjonalność to m.in:

 • Nowe wzory deklaracji dla podatku VAT obowiązujące od 1 stycznia 2011r.: VAT-7(12), VAT-7D(3), VAT-7K(6), VAT-8(4), VAT-9M(2);
 • Export danych deklaracji do Płatnika w formacie XML;
 • Automatyzacja pracy przez indywidualne podpowiadanie ustawienia dat wpisu kosztu/przychodu

W CELU DOKONANIA AKTUALIZACJI ZAPRASZAMY DO POBRANIA WERSJI INSTALACYJNYCH:

Uzupełnienie programu Symfonia Finanse i Księgowość:
System Symfonia->Finanse i Księgowość->Demo download wybierając opcję: Uaktualnienie Programu Symfonia Finanse i Księgowość od wersji 2011.1

Uzupełnienie programu Symfonia Mała Księgowość:
System Symfonia->Mała Księgowość wybierając opcję: Uaktualnienie Programu Symfonia Mała Księgowość MKP od wersji MKP 2011.1

UWAGA: Przed rozpoczęciem procedury uaktualnienia bardzo prosimy o wykonanie kopii bezpieczeństwa danych firmy.

W razie ewentualnych pytań, wątpliwości czy też chęci zlecenia wykonania uaktualnienia naszej firmie - serdecznie zapraszamy do kontaktu z biurem pod nr telefonu 22 852 01 59 w godz. 8.00 - 15.00.

Nowe płatne wersje programów Kadry i Płace Forte wersja 2011 oraz Symfonia Kadry i Płace wersja 2011

16 luty 2011 r.

Zgodnie z zapowiedzianym terminarzem 8 oraz 9 lutego zostały opublikowane nowe płatne wersje programów Kadry i Płace w wersji 2011 dla linii produktowych Symfonia oraz Forte. Zmiany w oprogramowaniu obejmują między innymi:

 • Zmiany parametrów płacowych na rok 2011, aktualizacje adresów Urzędów Skarbowych;
 • Obowiazujące od 1 stycznia 2011 roku zmiany w zasiłku chorobowym dla osób, które ukończyły 50 rok życia;
 • Aktualizacje deklaracji podatkowych PIT-11 i PIT-8C obowiązujące dla przychodów uzyskanych od stycznia 2011 roku;
 • Nowe raporty: Zestawienie rozliczenia zasiłków oraz Etykiety adresowe i książka nadawcza;
 • Zmiany raportów: Deklaracje ZUS eksport zbiorczy, Paski dla pracownika i Paski pionowe.

Aktualną wersję plików instalacyjnych oprogramowania Symfonia wraz z firmą demonstracyjną zamieściliśmy w dziale System Symfonia->Kadry i Płace->Demo download.

pełna lista zmian w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2011Szczegółowa lista zmian w programie
Symfonia Kadry i Płace w wersji KDP 2011
Rozmiar: 662 KB (bajtów: 678 559)


pełna lista zmian w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2011Szczegółowa lista zmian w programie
Kadry i Płace Forte w wersji KDF 2011
Rozmiar: 628 KB (bajtów: 643 471)Aktualizacje oprogramowania Symfonia, wersje 2011.1a gotowe na 23% VAT od stycznia 2011 roku

20 grudnia 2010 r.

Ostatnie poprawki programów Symfonia w pełni przygotowanych na zmiany stawek VAT od stycznia 2011 roku. W programie Finanse i Ksiegowość:

 • Zmiana - dla dokumentów typu Faktura wewnętrzna WNT, poprawność użytej stawki VAT sprawdzana jest zgodnie z datą danych rejestru VAT.
 • Poprawa wykonania polecenia Link w środowisku AMBasic, na systemie operacyjnym Windows XP.

Poniżej pod obrazkiem opakowania programu znajdą Państwo opis wprowadzonych w programie zmian. Zapraszamy także do pobierania najnowszych wersji demonstarcyjnych, które umieściliśmy w dziale System Symfonia->Symfonia demo.

opis zmian w programie Symfonia Handel 2011.1aOpis zmian w programie Symfonia Handel w wersji HMP 2011.1a
Data aktualizacji: 20.12.2010 r.
Rozmiar: 317 KB (bajtów: 325 351)

Aktualizacje oprogramowania Symfonia, wersje 2011.1 gotowe na VAT od stycznia 2011 roku

2 grudnia 2010 r.

Mamy przyjemność przedstawić Państwu wersje programów Symfonia w pełni przygotowane na zmiany stawek VAT od stycznia 2011 roku. Poniżej pod obrazkami opakowań programów znajdą Państwo opisy wprowadzonych w programach zmian. Zapraszamy także do pobierania najnowszych wersji demonstarcyjnych, które umieściliśmy w dziale System Symfonia->Symfonia demo.

demo Symfonia Finanse i Księgowość zmianyOpis zmian w programie
Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1
Data aktualizacji: 2.12.2010 r.
Rozmiar: 287 KB (bajtów: 294 868)

opis zmian w programie Symfonia Analizy Finansowe AFP 2010.1aOpis zmian w programie
Symfonia Analizy Finansowe w wersji AFP 2010.1a
Data aktualizacji: 2.12.2010 r.
Rozmiar: 110 KB (bajtów: 113 375)

opis zmian w programie Symfonia Handel 2011.1Opis zmian w programie Symfonia Handel w wersji HMP 2011.1
Data aktualizacji: 2.12.2010 r.
Rozmiar: 313 KB (bajtów: 321 321)

opis zmian w programie Symfonia Faktura 2011.1Opis zmian w programie
Symfonia Faktura w wersji FAP 2011.1
Data aktualizacji: 2.12.2010 r.
Rozmiar: 319 KB (bajtów: 327 579)

opis zmian w programie Symfonia Mała Księgowość 2011.1Opis zmian w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji MKP 2011.1
Data aktualizacji: 2.12.2010 r.
Rozmiar: 271 KB (bajtów: 278 101)


Finanse i Księgowość

Raport potwierdzeń sald w programie Symfonia. Patrz w dziale Symfonia Finanse i Księgowość Pytania i Odpowiedzi.

Sprawdź na stronach Producenta oprogramowania:

System Forte

Lista najnowszych wersji programów

Lista najnowszych wersji programów

System Symfonia

Lista najnowszych wersji programów

Lista najnowszych wersji programów

Symfonia Start

Lista najnowszych wersji programów

Lista najnowszych wersji programów

Szkolenie Muszyna

Pliki do pobrania patrz Symfonia Finanse i Księgowość Szkolenie Muszyna.